top of page
Teacher and Kids in Library

Professionals

Onderwijs, zorg, overheid en iedereen die in professionele sfeer een kinderboek zoekt.

De Kinderboekenconsulent kan workshops geven op scholen waarin academische kennis op een concrete en toegankelijke manier gedeeld wordt met de docenten. Er worden allerlei interessante onderzoeken gedaan naar bijvoorbeeld ontlezing of de voordelen van literatuur in het onderwijs, maar de academische publicaties over deze onderzoeken komen zelden terecht bij de mensen die dagelijks voor de klas staan. De Kinderboekenconsulent wil deze academische kennis toegankelijker maken voor niet-wetenschappers. Daarnaast kan De Kinderboekenconsulent scholen voorzien van advies op maat. Dit kan op thematisch niveau maar De Kinderboekenconsulent kan bijvoorbeeld ook meedenken over boeken voor kinderen wiens leesniveau niet overeenkomt met hun leeftijd. Kinderen die achterlopen omdat Nederlands niet hun eerste taal is of omdat ze zwaar dyslectisch zijn. Of kinderen die juist voorlopen en qua niveau meer uitdaging willen maar qua thematiek nog niet toe zijn aan boeken voor veel oudere kinderen.
Een school kan ook contact opnemen voor een los ‘consult’ wanneer ze enkel advies willen en niet direct een workshop. 

Ook andere professionals zijn welkom bij De Kinderboekenconsulent. Bijvoorbeeld professionals in de zorg. Verpleegkundigen op een kinderafdeling in een ziekenhuis die boeken kunnen gebruiken om kinderen voor te bereiden op een operatie of een herstelproces. Of juist professionals in de psychische zorg die boeken kunnen gebruiken om een kind uit te leggen wat er met hem/haar of iemand in zijn/haar omgeving aan de hand is.

Maar ook een huisarts die boekjes zoekt voor in de wachtzaal of een bedrijf dat een leuk thematisch aansluitend boek zoekt om cadeau te doen wanneer een van de werknemers ouder is geworden kan bij De Kinderboekenconsulent terecht.

Professionals: Diensten
bottom of page